Henry van Grunsven

Wie bent u en wat is uw achtergrond? (Denk aan studie, waar u vandaan komt etc.)
Ik heb mijn studie afgerond in de Biochemie in Delft en mijn Pedagogische aantekening behaald, omdat ik er gaandeweg achter kwam dat ik het leuk vind om met (jonge) mensen om te gaan en kennis door te geven. In ieder geval leuker dan een leven te slijten in een laboratorium, waardoor ik leuk werk heb en de biochemie heeft nog steeds mijn warme belangstelling.

In welk keuzedeel geeft u les?
Ik geef zelf geen Keuzedeel, maar ben meer bezig met de organisatie en administratie rond de Keuzedelen. Daarnaast ben ik momenteel bezig met het maken van de examens voor de Keuzedelen.
Ook alle leermomenten en ervaringen die we met dit nieuwe fenomeen op doen zijn belangrijk om ons voordeel mee te doen voor de volgende leerjaren.

Wat vindt u het leuke van lesgeven aan Ondernemerscollege? 
De kansen die er liggen met de Keuzedelen in combinatie met ondernemerschap voor studenten in de toekomst, waarbij het leuk zou zijn als ik in de toekomst bij ondernemingen terecht kom waar ik kan zien dat er iets moois uit ons werk voort gekomen is.

Graag nog een inspirerende quote
Moeilijkheden verdwijnen daar waar we mogelijkheden willen zien.