Het noorden leert ondernemen
Het noorden leert ondernemen is een project waarbij vier succesvolle ondernemers in het noorden hun kennis en ervaring delen ten behoeve van het onderwijs. In dit project wordt de kennis en ervaring van ondernemers toegankelijk gemaakt voor cursisten.

Mindsets
De vragen die aan ondernemers zijn gesteld zijn gebaseerd op het werk van professor Carol Dweck (The New Psychology of Success). Zij onderscheidt twee mindsets die mensen kunnen hebben. Een fixed mindset en een growth mindset. Dit begint bij het geloof dat intelligentie statisch is (fixed) of dat intelligentie ontwikkeld kan worden (growth). Voor effectief leren is het hebben van een growth mindset van groot belang. Bij alles wat Carol Dweck zegt over een growth mindset valt op dat het eigenlijk een omschrijving is van een ondernemer of van ondernemend zijn.

Onderwijs
Leerlingen kunnen op onderwerp kijken in de filmpjes of naar een specifieke ondernemer. Er wordt door de docent hoge verwachtingen of uitdagende opdrachten geformuleerd voor leerlingen. De leerlingen kunnen een antwoord vinden door deze filmpjes te bestuderen en zichzelf te vergelijken met deze ondernemers. Dat geeft ze de kans om echt te kijken of ze zelf ondernemer zouden willen worden.

Meer info vind je op http://www.hetnoordenleertondernemen.nl