Zo pas je 21st century skills toe in lesmateriaal

Iedereen heeft het erover: 21st century skills. Maar wat moet je ermee in de klas? Met name over de mogelijkheden die eduScrummen biedt. Deze aanpak biedt volop aangrijpingspunten.Toegegeven, er komt wel het nodige bij kijken. Maar wat als je klein wilt beginnen, wat dichterbij huis wilt blijven? Een paar tips.

Waar gaat het allemaal om?
21st century skills zijn vakoverstijgende vaardigheden die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Er zijn intussen verschillende modellen van deze skills in omloop. Kennisnet en SLO hebben onlangs een nieuwe versie van hún model uitgebracht waarin ze vooral de skill ‘digitale geletterdheid’ verder hebben uitgewerkt. Denk overigens niet dat het alleen om ICT-gerelateerde dingen gaat. SLO is nu bezig de skills voor po en vo in meer concrete leerdoelen uit te werken en onderhoudt hier ook contact over met educatieve uitgevers. Waar iedereen het wel zo’n beetje over eens is, is dat we geen methode 21st century skills moeten gaan maken. Daar zit niemand op te wachten. Het gaat tenslotte om vakoverstijgende vaardigheden die moeten worden ingezet en geoefend bij het verwerven van de reguliere vakinhouden en –vakvaardigheden. Kortom: de 21st skills zijn van ons allemaal.

Bloom en RTTI
Heb je een methode die goed gebruikmaakt van de taxonomie van Bloom of RTTI dan ben je al een eind op weg. De hogere denkvaardigheden als kritisch denken, creativiteit, probleem oplossen hebben in deze taxonomieën een eigen plaats. Waar merk je dat aan? Als er genoeg casussen of zelfs projecten in je methode zitten, je geregeld en gevarieerd in groepjes werkt, je studenten zelf dingen laat uitzoeken dan werk je al aan deze 21st century manieren van denken en werken.

Beoordelingsformulieren
Eraan werken is één, de ontwikkeling van je studenten zichtbaar maken is twee. Dat kun je doen door bij daarvoor geschikte opdrachten specifiek op de skills te beoordelen. Je kunt opdrachten er natuurlijk ook geschikt voor maken. Wijs je studenten er in ieder geval vooraf op dat je ze op een aantal van deze skills gaat beoordelen. Maak je criteria ook bekend. Het mooiste is om ze per skill op te nemen in beoordelingsformulieren. Dat geeft houvast en meer objectiviteit. Je kunt ze zelf maken of je laten inspireren. Kijk bijvoorbeeld eens in bijlage 1 van het rapport Natuurlijk leren in beeld van de Wetenschapswinkel van UR Wageningen dat in februari van dit jaar verscheen. Je vindt daar mooie sets criteria waaraan je veel bruikbaars kunt ontlenen. Ook Edu’Actief werkt overigens voor precies dit doel aan een set beoordelingsformulieren.

 

Bron: Maak werk van onderwijs