EschCape boeit!

Vandaag hebben vijf groepen van Ondernemerscollege studenten meegedaan aan EschCape, een ‘serious game’ van Friesland Boeit .  Het idee is afgeleid van, je raadt het misschien al, de Escape Room.  Met een groepje ga je een afgesloten ruimte in, een Escheriaanse kubus van 5x5m , en middels clues die daar verborgen liggen moet je een weg naar buiten vinden. Klinkt simpel, is het vaak niet. Maar wel leuk én leerzaam. Want, welke stappen neemt iedere deelnemer, maar ook de groep gezamenlijk, om naar buiten te komen? Een groep heeft 20 minuten om hun taak te voltooien.  De hele sessie wordt op video vastgelegd, en achteraf analyseert en reflecteert men. Leren dus. De heren van Friesland Boeit hebben er werk van gemaakt, en de studenten die we gesproken hebben waren er echt enthousiast over!

Bij Friesland College vinden we een ervaringsgerichte manier van leren heel zinvol. Het sluit aan bij ons visie over praktijkgestuurd leren  en daarom integreren we zulke ervaringen al te graag in ons onderwijs. Niet alleen bij keuzedelen ondernemerschap, maar bij alle Friesland College opleidingen. Zo blijven wij bijdragen aan een ondernemend Friesland en een sterk MBO.