Claim Your Future!

Het MentorProgramma Friesland inspireert en begeleidt jongeren. En nu, met deelnemende organisaties in Litouwen, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, kunnen jongeren across Europe zélf de regie nemen voor verandering en innovatie in hun regio.

Ja, de regie nemen kunnen ze ook zelf, zonder ons, maar onder het MentorProgramma project “Claim Your Future” krijgen ze kansen die ze in hun eentje niet zo snel zouden kunnen organiseren. Met het motto: ‘Empowering young people to become the producers of their own career and future!’  is Claim Your Future een goede match voor het Ondernemerscollege – Friesland College.

Delen van ideeën en kennis

Wij werken nauw samen met het MentoorProgramma Friesland. Daarom mocht Sonja Dijkstra, Projectleider van het Ondernemerscollege, onlangs mee naar Portugal met als doel ideeën en kennis over te dragen over het integreren van innovatieve projecten in het reguliere onderwijssysteem. Precies wat we met MentorProgramma doen. En ja, je ziet ons vaker posten over duurzaamheid, social business, eigenzinnige leerprocessen, en hoe we jonge mensen een kans geven om zich te ontplooien. Dus we hebben ook wat te vertellen, en dat is ook niet iets van gisteren. Voor het MentoorProgramma geldt dat ook, en daarom werken we samen.

Think Bigger

Ons werk doen we inmiddels niet alleen in de regio maar ook internationaal. Het project Claim Your Future biedt fantastische regionale en internationale kansen voor de studenten van het Ondernemerscollege. In een snel veranderende samenleving hebben jongeren nieuwe vaardigheden nodig. Nu en morgen gaat het om persoonlijk leiderschap, ondernemende mindset, kansen zien en anticiperen op wat er om ons heen gebeurt. Allemaal eigenschappen die bijvoorbeeld aandacht krijgen binnen het keuzedeel Social Entrepreneurial Behaviour (een Engelstalig heterogeen keuzedeel gericht op sociaal ondernemendheid) én Claim Your Future. Het is dan ook niet gek dat wij het project Claim Your Future maar wat graag aan ons verbinden. Daar lees je een andere keer nog meer over.

Empower the young? Hear hear.

Meer weten? Neem gerust contact op!