Sonja Dijkstra naar ‘Drenthe College’ als opleidingsmanager.

 

Sonja Dijkstra, projectleider van het Ondernemerscollege, gaat vanaf september aan de slag bij het Drenthe College in Assen. Z​e gaat daar als opleidingsmanager werken bij onderdeel Business College.


Na ruim twee jaar gezicht en motor van het Ondernemerscollege te zijn geweest, zag Sonja bij het Drenthe College de kans een ander soort uitdaging aan te gaan. Sonja heeft zich als projectleider van het Ondernemerscollege van meet af aan sterk geprofileerd. Onder haar hoede kreeg het Ondernemerscollege een duidelijke koers, met veel aandacht voor binding met buiten, innovatie, zelfsturing (zowel van docenten als studenten), internationalisering en professionalisering.


Een sterke aanwinst
Het Ondernemerscollege wenst Sonja uiteraard heel veel succes. In bijna twaalf jaar Friesland College drukte zij een duidelijk stempel op de activiteiten en ontwikkelde ze goede relaties met collega’s en studenten.
Als docent, lid van de OR, projectleider, verbinder tussen afdelingen, ras-netwerker,  enthousiasteling en ‘lady of all trades’ neemt Sonja veel kennis en ervaring mee. Ook de jaren ervaring en blijvende betrokkenheid bij Rabobank zingen nog steeds in Sonja’s bloed. Haar blauwe hart (regels en processen) verheugt zich dan ook op de nieuwe uitdagingen.


Time to say…

Sonja, we weten zeker dat jij je draai vindt in de nieuwe organisatie en dat gunnen we je het ook van harte. Je laat het Ondernemerscollege sterk achter met een team dat van onderwijs houdt en dat de toekomst niet alleen omarmt, maar ook een eigen vorm gaat geven.

Bedankt voor je bijdrage. Het ga je goed… Goodbye!

Team Ondernemerscollege.