INQUBATOR LEEUWARDEN

Samen met Inqubator organiseren we jaarlijks terugkerende, vaak openbare, ondernemerschap-workshops en events. Van pitchen en netwerken, tot het opstellen van een businessplan, alles komt aan bod. Onze studenten & geïnteresseerde docenten volgen structureel workshops bij Inqubator als onderdeel van de keuzedelen van het Ondernemerscollege. Ben je geen student of collega, maar heb je toch interesse? Welkom! Houd onze kalender in de gaten en schuif vooral aan.

FC EXCELLENTIEPROGRAMMA

Het excellentieprogramma van het Friesland College geeft alle studenten de kans om meer van zichzelf te laten zien. Stel, binnen je opleiding leer je wel nieuwe dingen, maar toch wil je meer doen. Dan kun je bij het excellentieprogramma aankloppen. Dan wordt er, samen met jou, gekeken naar wat je kunt doen om meer uitgedaagd te worden. Wij verwijzen dan ook actief onze studenten naar het excellentieprogramma, en andersom worden de ondernemende studenten getipt om bij het Ondernemerscollege te komen kijken. Samen met het excellentieprogramma gaan we ook activiteiten opzetten. Houd onze kalender in de gaten voor de events!

MENTORPROGRAMMA & PRESENT PROMOTIONS

Het Mentorprogramma & Present Promotions zijn geallieerde organisaties die nauw samenwerken. Het Mentorprogramma focust bijvoorbeeld op het uitzoeken van individuele leerbehoeften van studenten. Vervolgens koppelen ze studenten en mentoren aan elkaar om met de leervraag aan de slag te gaan. Present Promotions is een jongerenwerk organisatie. Zij bieden interessante stageplaatsen in een cross-sectorale setting (allerlei vakken door elkaar heen).

Wij werken met beide organisaties om studenten kansen te bieden om zich verder te ontplooien en te groeien in hun ondernemend gedrag of ondernemerschapsambities.

Innovatiepact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân). Als strategisch platform zet het Innovatiepact Fryslân zich in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Dit wordt gerealiseerd door in te zetten op vier programmalijnen: Sterk Fries Ondernemerschap (en dus ook het Ondernemerscollege), Ynbusiness, Fries Innovatie Ecosysteem en New Government Policy. Op dit moment zijn we beleidsmatig bezig, een programma volgt. Houd ons website daarom in de gaten!