OC INTERNATIONALISERING

Waar gaat het over?

Het Friesland College is altijd in ontwikkeling.. en voor inspiratie kijken we niet alleen binnen de stad, regio, provincie, of Nederland. We kijken ook over de grens. Waarom? Omdat daar ook kansen liggen én omdat de wereld heel snel verandert doen wij, waar zinvol, ook gewoon mee.

De visie van het Friesland College is om internationalisering te omarmen en kansen te creëren voor mooie samenwerkingen en leertrajecten, maar ook door bewustwording te faciliteren (voorbij de grenzen denken, in de klas of BPV). Geïnteresseerd in hoe het Ondernemerscollege jou als docent ondersteunt om hier stappen in te maken? Hier vind je binnenkort meer informatie.

Wat wij al doen:

Samenwerking met M-CAST (FC tegenhanger) op Malta:

Er is een hele verzameling samenwerkingsprojecten tussen het Maltese MBO tegenhanger M-CAST én het Friesland College. Ook het Ondernemerscollege draagt een steentje bij met uitwisselingsprojecten in het kader van ondernemerschap en ondernemendheid (competentieontwikkeling). De samenwerking is begonnen in 2016 en heeft een duurzaam (lange termijn) karakter met wisselende projecten die inspelen op de actualiteit. Hier lees je meer  over de oorsprong van onze samenwerking met M-CAST. De link werkt alleen voor Friesland College studenten en collega’s. Hier kun je een blog lezen van een studente die op Malta stage heeft gelopen via het Ondernemerscollege. Heb je ook interesse om een project met Malta op te zetten (in het kader van het Ondernemerscollege), of als student naar Malta te gaan? Neem dan contact op met Stanko.

Social Entreprenruial Behaviour (SEB)

Het Ondernemerscollege biedt verschillende keuzedelen aan, waaronder ook Ondernemend gedrag. Deze is hoofdzakelijk bedoeld om deelnemers inzicht te geven in processen die ondernemend gedrag ten grondslag liggen, en vaardigheden te beoefenen die daarbij horen. Dit keuzedeel bieden we ook in het Engels aan, met een bijzonder focus op sociaal gedrag (lees: duurzaam gedrag). Dit is inderdaad een pittig keuzedeel. Het is competentiegericht, talig en duurzaamheid gericht. Daarmee vraagt het veel van de student. Anderzijds, de gemotiveerde student kan er dus ook veel uithalen. Daarnaast, SEB geeft ons als Ondernemerscollege de kans om internationale studenten aan te trekken die proeven willen aan het Nederlands MBO onderwijs, en in het bijzonder, het praktijkgestuurde onderwijs van Friesland College.

SESAME: sociaal ondernemerschap in de regio

SESAME is een pan-Europees project, opgezet met de bedoeling om sociaal ondernemerschap te stimuleren in de regio’s van verschillende EU landen, zo ook Friesland. SESAME organiseert in Leeuwarden regelmatig inspirerende en informatieve bijeenkomsten voor startende ondernemers, studenten en andere geïnteresseerden. Het Ondernemerscollege werkt graag met SESAME en regelmatig ondersteunen we elkaar bij het opzetten en uitvoeren van events.

Boston MIT: mentorschap als steun voor  ondernemerschap

De invloed van een mentor op de groei van een student of startend ondernemer, kan van grote en duurzame waarde zijn. Bij regelmatig contact en een goede click ontstaan er voor beide (mentor en mentee) nieuwe inzichten. Ook in Amerika is mentoring een erkende manier van business development  en zijn daar methoden ontwikkeld om mentoring effectief te laten verlopen. Aan de MIT in Amerika is een methode ontwikkeld om mentorschap in te zetten als middel om startende ondernemers op weg te helpen. Deze methode zetten wij ook in, via mentorprogramma Friesland, om eigen startende ondernemers op weg te helpen.

Actie nemen:

Heb je een idee dat niet wachten kan, en heb je iemand nodig om stappen te maken met internationalisering? Neem dan contact op met Stanko Zeljak. Stanko is binnen het Ondernemerscollege verantwoordelijk voor alles wat met internationalisering te maken heeft. Houd deze pagina in de gaten voor updates!