LAUNCH GAME: DOCENTEN EDITIE

De Launch Game is een ondernemerschapsspel waarbij je de eerste twee jaar van een startup in één avond doorloopt. Jij als docent van het Friesland College bent nu ook van harte uitgenodigd om eraan deel te nemen. 


Wat dat precies inhoudt, die Launch Game?

Dat houdt onder meer in dat je onder het genot van (gratis) eten en drinken in teams aan de slag gaat met een nieuw bedrijfsidee. Met behulp van verschillende bedrijfsadviseurs uit het bedrijfsleven probeer je samen met je team als eerste de ‘launching customer’ te vinden.

Deze launching customer is veel meer dan ‘alleen maar’ je eerste grote klant. Het is namelijk i​​emand die je rugwind geeft bij je marktintroductie, die andere klanten over de streep trekt en die een essentiële bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van je bedrijf. Kortom: de launching costumer is iemand die een sleutelrol speelt bij het opstarten van je eigen onderneming en bedrijfsactiviteiten.

Je aanmelden voor de Launch Game?

De Launch Game voor docenten vindt plaats op 24 januari van 17.00 tot 22.00 uur. Als locatie dient De Kanselarij in Leeuwarden.

Je kunt deelnemen als team van twee of je alleen inschrijven. Wij – Innovatiepact Fryslân​ (IPF) en Inqubator – zorgen voor de uiteindelijke  teamindeling. Je kunt je als team inschrijven door een e-mail te sturen naar jantinawiersma@ipf.frl, maar vergeet niet om je eerst op Eventbrite in te schrijven!

Ken jij nog meer collega’s die dit ook leuk vinden? Maak hen dan beslist even attent op dit bericht!